Beräkning och Provning

Be mig om ett första omdöme om er produkt.

Jag gör beräkningar av de funktioner som ska mätas, jämför med erfarenhetsmässiga prestanda och ger förslag till förbättringar som ökar chansen att lyckas med en fullskalig provning.

Kontakta gärna mig innan ni provar, det går att undvika onödiga provningar och nå målet snabbare.

  • Bygg prototyper. Prova först med enkla medel, rangordna lösningarna.
  • Provningar kan utföras i laboratorium eller under noggrant kontrollerade förhållanden i fält. Man bör försöka prova flera utformningar av produkten för att spara resurser och tid i labbet.
  • Jag hjälper er att formulera rätt provprogram för att komma igenom provningsprocessen snabbt.
  • Provmetoder bör följa standarder eller andra etablerade rutiner, t.ex. branschstandarder. Det är viktigt att slutkunderna accepterar resultaten och inte infrågasätter den provande partens kompetens eller objektivitet. Normalt anlitar jag därför ackrediterade laboratorier för lab- och fältprover av produkter.