Produktutveckling - allmänt

När det gäller produktutveckling kan jag erbjuda flera typer av råd och tjänster:

 • Utvecklar era idéer och bjuder på egna. Konkurrerar aldrig med egna byggprodukter.
 • Notera behov från fältet och tipsar Er om tänkbara marknader för bra produkter och system.
 • Deltar i forskning och standardisering. Det gör att jag både känner de gällande kraven och vet hur de har tagits fram.
 • Hjälper Er att upprätta en väl sammansatt produktprofil som uppfyller både formella krav och marknadskrav.
 • Granskar era skisser, gör avancerade simuleringar/ beräkningar av ljudegenskaperna och tipsar om vad som kan förbättras – som ger bra utbyte av provningar och marknadssatsningar.

Ett utvecklingsprojekt bör följa en genomtänkt plan.
Här några tips som förkortar tiden och minskar kostnaderna:

 • Kartlägg era potentiella kunders behov. Varför skall de köpa er produkt, vilka ljudproblem löser den åt dem, vilka övriga egenskaper krävs, hur kan de motivera investeringen? (Marknaden)
 • Vad vill ert företag profilera, vilken kapacitet vill ni utnyttja, tidplan ? (Företaget)
 • Vilka krav skall produkten klara och i vilken miljö? Många ljud- eller vibrationsisolerande material har begränsningar i miljötålighet. Alla material bör granskas ur miljösynpunkt. (Tekniken)
 • Brainstorma. Uppmuntra omöjliga ideer - de leder vidare. Utvärdera inte direkt. Börja med att kombinera förslag och försök att se fördelarna innan ett urval görs. (Mångsidigt sammansatt arbetsgrupp).
 • Gallra, analysera på djupet och prioritera sedan de alternativ som skall gå vidare.
 • Sätt upp utvecklingsprojekt med ansvarig, budget, befogenheter och dead-line.
 • Lägg upp säljstrategi, ta fram produktdokumentation, precisera ert erbjudande, vilka funktionsgarantier ni ställer ut, instruera säljarna.
 • Läs mera i flikarna till vänster

Beräkningar