Produktion och Installation

  • Jag hjälper till med:
  • Planering av tillverknings- och monteringsmetoder.
  • Analys av miljöpåverkan på era produkter, t.ex. tätningslisters alkalibeständighet.
  • Produkternas miljövarudeklarationer får gärna berätta även hur de tål omgivande miljö.
  • Dimensionering av era produkter för enskilda fall behövs ibland, t.ex fönster/trafikbuller.
  • Monteringsanvisningar och stöd till entreprenörer ger kunderna ökad säkerhet.
  • Reklamationer, efterkontroller m.m. där mätosäkerhet och verkligt utförande granskas mot föreskrivna krav. Det kan vara så att er produkt inte uppfyller ställda krav, men det kan också vara så att fältmätningarna inte ger ett rättvisande resultat. Flanktransmission kanske förklarar den brist som konstateras, vilket berodde på fel i projektering eller utförande på bygget.