Affärsidé

Att erbjuda byggindustrier en effektiv hantering av sina ljudfrågor i både produktion och produktutveckling.

Mål

Att vara en uppskattad resurs för byggindustrin, känd för att arbeta kreativt, systematiskt och energiskt för kundernas bästa - med allt från innovationer till lönsamma produkter och system med goda ljudegenskaper i bostäder och lokaler.

Mission

Jag tror att industriellt utvecklade byggprodukter och byggsystem hör framtiden till. Bra produkter kan lösa ljudproblem och fungera säkrare än improviserade bygglösningar. Enhetliga mät- och beräkningsverktyg behövs för att ge industrin entydiga förutsättningar. Öppenhet främjar samarbete med kollegor och ökar den tillgängliga kunskapsmassan för byggbranschen. Med mina tjänster och verktyg kan ljudfrågorna bli hanterliga, industrin öka sin konkurrenskraft och byggnader få bra ljudmiljö till låga kostnader.

Strategi

  • Arbeta utåtriktat och informera snabbt om nyheter, med kurser, föredrag, twitter och denna hemsida.
  • Visa praktiskt att effektivitet, ljudkunnande och breda kontaktytor bidrar konstruktivt i alla skeden av byggproduktionen.
  • Gör kostnadseffektiva insatser med bra resurser och en oberoende ställning.
  • Basera allt arbete på gedigna akustikkunskaper, med stöd av vetenskaplig litteratur och konferensbidrag samt ett brett nätverk av olika specialister.
  • Öka kunskapsnivån genom att utveckla metoder, system och branschstandarder, som ger djup förståelse för regelverket.
  • Dokumentera kunskap och idéer tydligt och pedagogiskt. Kunderna skall känna att de får stöd och mervärde av rådgivning och rapporter.
  • Jag utvecklar inga egna produkter eller patent, utan arbetar helhjärtat för att göra kunderna duktigare på ljud, under strikt sekretess.
  • Jag erbjuder kvalificerade mät- och beräkningstjänster som bidrar till att utvärdera konstruktioner eller att lösa ljudproblem på fältet, i samarbete med andra akustikföretag.

Veta vem som vet - breda nätverk

Jag söker rätt på den som är bästa parten för er, genom ett brett nätverk inom både industrin och forskarvärlden. Fråga mig - det värsta som kan hända är att jag inte hittar någon! Läs mer