Marknadsföring

För att produkten skall föreskrivas på rätt sätt fordras ett tydligt och pedagogiskt projekteringsunderlag.

  • Er dokumentation bör visa projektören vilka förutsättningar som gäller för att funktionen i er produkt ska bli den avsedda när den monterats ute i byggnaden.
  • Entreprenörer behöver bra monteringsanvisningar och stöd.
  • Jag assisterar er med produktdokumentation, datablad m.m. som hjälper era säljare och som uppfyller kraven hos föreskrivande led.
  • Säljarna behöver bra marknadsmaterial. Enklast är att ta fram detta i samarbete med dem, baserat på frågor och svar. Jag hjälper er med workshop ihop med säljarna.
  • Jag kan ofta förutsäga frågor från marknaden. Låt oss hjälpa till vid säljmöten, seminarier m.m.
  • Försök att få in era produkter i byggsystem, databaser m.m.
  • Lämna ljudgarantier! Be kunderna att kontakta er om det finns några som helst oklarheter (dåliga nyheter färdas fort och gratis). Det tar tid att komma igen efter ett misslyckande.
  • Vid behov komplettera med CE-märkning, certifiering, typgodkännande och dylikt, som anpassas till respektive marknad. Har det funnits kvalitetsproblem tidigare måste marknadens förtroende för produktkategorin återställas. Där kan t.ex. P-märkning ge er stöd, men goda referenser och exempel på lyckade installationer är också till god hjälp.