Allmänt - LjudLotsen

Ett metodiskt sätt att arbeta ger bra ljudegenskaper i byggnader, produkter och system.

- Bra produkter kan bidra till en effektivare hantering av ljudfrågor i projektering och byggande.

Se vidare i Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler" (ladda ned eller beställ på Boverket).

Nedan beskrivs olika sätt att arbeta med ljudegenskaper i byggprodukter och -system.

  • Produktutveckling: Ljud anses vara ett besvärligt teknikområde, men det betyder inte att ljudegenskaper är oförutsägbara. Jag har tillgång till bra analys- och mätverktyg. Jag arbetar i nätverk och kopplar alltid in specialister för att uppnå ett givet mål om det behövs. Men det krävs också ett strukturerat och målmedvetet arbete hos er för att lyckas. Att chansa på ljudegenskaperna blir ofta en dyrköpt erfarenhet.
  • Räkna, bygg prototyper: Be mig om ett första omdöme och förslag till förbättringar. Beräkningar ger stöd för utvecklingen. Bygg. Prova själva med enkla medel, rangordna alternativen.
  • Gå vidare med de mest intressanta prototyperna och prova i full skala hos seriösa laboratorier eller under noggrant kontrollerade förhållanden i fält. Jag lägger upp en mätplan och kopplar in duktiga kollegor, alltid med noggranna förberedelser. God planering av mätningar ger korrekta resultat. Dåliga mätningar ger missvisande underlag för beslut.
  • Dokumentera och certifiera er produkt. Det ger trygghet för slutkunden.
  • Ta fram projekteringsunderlag, monteringsanvisningar och marknadsmaterial i samarbete med era säljare. Utbilda era kunder. Sälj en funktion istället för en produkt. Då vet ni också att era kunder får rätt produkter och använder dem rätt.
  • Jag kan ofta förutsäga frågor från marknaden. Låt mig hjälpa till vid säljmöten, internseminarier m.m.
  • Sälj! Försök att få in era produkter i kundernas byggsystem. Annonsera i produktdatabaser. Lämna garantier på den ljudtekniska funktionen så känner sig kunderna trygga med er.
  • Ljuddoktorn: Om ni skulle få klagomål på produktens ljudegenskaper, ring mig direkt. Det är många frågor man både bör och kan ställa innan man måste acceptera att produkten inte fungerar som avsett. Bekräfta funktionen genom att göra egna precisionsmätningar.