Kurser

Jag ger flera typer av korta kurser, antingen på plats hos er eller via web-gränssnitt.
Nästa tillfälle att delta annonseras på första sidan, under Nyheter.

  • Närvarokurser har en del fördelar, exempelvis att deltagarna samspelar och frågar mera.
  • Prisexempel närvarokurs: EUR 1800-2000 plus restid och reskostnader, för 6-8 deltagare.
  • Webkurser har fördelar i att man slipper restid och reskostnader samt att man kan dela upp dem i mindre moment och låta folk praktisera kunskaperna mellan varje kursmoment.
  • Prisexempel för webkurs: EUR 300 för första kurstillfället/per person, EUR 150 per fortsättningsdel, min 6 personer. Takpris vid stort antal deltagare och flera delkurser.

1. Byggakustik för projektörer, entreprenörer och tillverkare

Här får man en överblick över ljudkrav inom sitt specifika produktområde (t.ex. fönster/trafikbuller, golvbeläggningar/stegljud), vilka konstruktioner som är vanliga och vad man kan bidra med i sin egen roll.

Vanliga riskmoment hämtade ute i verkligheten gör att kurserna inte känns för teoretiska.

Inga krav på förkunskaper mer än vanlig byggerfarenhet.

Ljudfiler 2020-05-27: Abs5, Abs4, Abs3, Abs2, Abs1

2. Räkna ljud med BASTIAN

Kurserna är uppdelade i fyra moment, vardera tar cirka 2,5 timmar, via web eller på plats hos er:
A: komma igång med programmet, grunder i beräkningarna
B: normala tillämpningar, hur man väljer indata, risker i modelleringen
C: avancerade tillämpningar, t.ex. korrigering av strukturefterklangstid
D: beräkning av stomljud samt efterklangstid/absorption.

Kurserna ges ibland som en kombination av en närvarokurs (A+B eller B+C) och 1-2 uppföljande webkurser. De förutsätter grundläggande byggakustisk kompetens, men konstruktörer brukar också kunna delta.