FoU - forskning och utveckling

Jag genomför forskningsprojekt på uppdrag av SBUF, Formas och Vinnova, oftast i samarbete med andra forskningsaktörer (t.ex. Luleå tekniska universitet och WSP Akustik) och byggföretag som ger förankring.
Tidigare har jag drivit flera NORDTEST-projekt, men tyvärr drivs inte någon utveckling där idag.

Under 2010-2012 deltog jag exempelvis i AkuLite (om ljud i hus med lätt stomme) och EU-nätverket COST TU 0901 (harmoniserade ljudkrav). Under 2015 arbetar jag för LTU med Aku20, ett FORMAS projekt om stegljud i olika hustyper.

Egna projekt drivs för Svenska betongbranschen och SBUF, t.ex. Optimerade ljudkrav och VVS-företagens handbok om buller från rörinstallationer.

Ofta skriver jag både vetenskapliga artiklar och mer populärt om projekten, se t.ex. Bygg & Teknik. Artiklarna finns i avsnittet Böcker & Artiklar. Mer information om både egna och andras ljudprojekt finns hos SBUF (sök på ljud i deras projektregister). Det framgår inte alltid i projektförteckningen vem som har utfört arbetet, man måste se i rapporten.