FoU - forskning och utveckling

Jag deltar i forskningsprojekt på uppdrag av SBUF, Formas och Vinnova, i samarbete med andra forskningsaktörer (t.ex. Luleå tekniska universitet) och byggföretag som ger förankring.
Tidigare har jag drivit flera NORDTEST-projekt, men tyvärr finansieras inte någon utveckling av dem idag.

Under 2010-2012 deltog jag exempelvis i AkuLite (om ljud i hus med lätt stomme) och EU-nätverket COST TU 0901 (harmoniserade ljudkrav). Under 2015-2017 arbetade jag för LTU med Aku20, ett FORMAS projekt om stegljud i olika hustyper. 2019-2021 förfinar vi underlaget för analyser med fler bostadsobjekt med olika stomsystem, i ett projekt kallat AkuTimber.

Tidigare projekt för Svenska betongbranschen och SBUF ger också en gedigen grund för utbildningar, utlåtanden m m, exempelvis projektet "Optimerade ljudkrav" och VVS-företagens handbok om "Ljud från rörinstallationer".

Ofta skriver jag både vetenskapliga artiklar och mer populärt om projekten, se t.ex. Bygg & Teknik. Flera artiklar finns i avsnittet Böcker & Artiklar. Mer information om både egna och andras ljudprojekt finns hos SBUF (sök på ljud i deras projektregister). Det framgår inte alltid i projektförteckningen vem som har utfört arbetet, man måste se i rapporten.