Föredrag - Inspirera kunder och medarbetare

Jag håller ofta föredrag om byggakustik ute hos kunderna.
Det kan t.ex. vara i samband med marknadsaktiviteter, mässor och liknande.

Ibland har föredragen karaktären av en intern utbildning, ibland är även kunder inbjudna.

Föredrag kan också initiera diskussioner om produktutveckling och marknadsanalys till följd av alla spontana frågor. Under en intensiv diskussion mellan Marknadsavdelningen och Teknikavdelningen är det praktiskt att kunna ställa frågor till mig och få korrekta svar direkt. Jag följer sekretesskraven i ABK 09, så det som tänks och sägs stannar hos er.

Föredragen förbereds alltid speciellt för varje kund, gärna med stöd i de frågor som man fått in från kollegor och sina kunder. Kostnaden blir ofta i storleksordningen 10-15 tkr (exkl omkostnader och restid).

Humoristiska inslag dyker gärna upp då och då under föredragen, de förstärker budskapet, uppmuntrar frågor och kan ge lite perspektiv på de djupare ljudfrågorna!

Utveckla smarta produkter och lösningar

Utbildningsdagar glider som nämns ovan lätt över i diskussioner om företagets aktuella profil, utbud och rakt in i en spontan brainstorming om nya eller utvecklade produkter och tjänster. Det är roligt, men det är effektivt att förbereda och få lite bättre struktur på en sådan diskussion. Läs mer under avsnitten om Utveckla produkter.