Expertstöd

När behöver man en expert på akustik ?

Många tycker att ljud och akustik är svårhanterliga, såväl inom den fasta industrin som byggindustrin.
Det stämmer att akustik är ett teoretiskt komplicerat ämne, men det betyder inte att alla ljudfrågor behöver vara
svårhanterliga ur praktisk synvinkel. Robusta och väl dokumenterade produkter kräver goda kunskaper, men utbildad personal och bra information till era kunder kan förebygga många typer av ljudproblem.

På de här sidorna ges ett antal tips om vilken hjälp man kan få. Det kan också vara en bra idé att:
   - ta hjälp vid produktutvecklingen
   - ordna ett föredrag för personal eller kunder
   - gå på en kurs.

Forskarutbildning och lång konsulterfarenhet gör att jag kan arbeta strukturerat med akustikfrågor.

Genom att följa vetenskapliga publikationer, åka på konferenser, delta i forskningsprojekt och delta aktivt i standardiseringskommittéer får jag kunskaper om regelverk och bakgrunden till olika typer av krav. Detta
bakgrundsarbete får mina kunder nytta av när de engagerar mig i olika uppdrag.