AkuTimber, artikel om EKT-mätningar ned till 20 Hz

2022-08-12

Maria Pettersson och Fredrik Ljunggren vid LTU och jag har utvärderat impulssvarsmetod och avbrutet brus för mätning av efterklangstid ned till 20 Hz

I undersökningen provades två rum, med respektive utan möblering. Resultaten visar, att T20 inte ändras signifikant under 50 Hz när rummen möblerades jämfört med utan möblering. Mellan 50 och 100 Hz var inverkan måttlig. En jämförelse med ljudnivåsänkning visade att 10 lg (Tmöbl/Tomöbl) är ett bra mått.