AkuTimber (AkuLite, Aku20), slutartikeln publicerad

2022-08-01

Ny artikel i Applied Acoustics, som kompletterar Bygg & Teknikartikeln 2022-3 om ljudförhållanden (särskilt stegljud) i trähus.

Artikeln redovisar slutresultaten från forskningsprojektet AkuTimber vid Luleå tekniska högskola. Författare prof Fredrik Ljunggren och tekn dr Christian Simmons. Resultaten från de tidigare projekten AkuLite och Aku20 ingår i analyserna. Utöver denna artikel finns även två artiklar om efterklangstidsmätningar vid låga frekvenser och en kommande artikel om lämpliga gränsvärden med olika frekvensviktade entalsvärden för stegljuds- och luftljudsisolering.