Sintef rapport 102 data kommer i databasen i februari 2022

Biobe-window-slit-air-vent

2021-11-11

Sintef och SAU har slutit ett avtal, så att laboratoriemätta data för träytterväggar, fönster och uteluftsventiler kan föras in i SAU Nordic databases för Bastian, CadnaB och SONarchitect.

Sintef har mätt på ett stort antal fönster, ytterväggsventiler och ytterväggar med olika reglar och tilläggsisoleringar, som är typiska för nordiska förhållanden, med och utan effektiva tätningar. Reduktionstalen kommer in i databasen i februari 2022.