Artikel om KL-trä (CLT), ljudisolering databas

CLT-slabs

2021-11-04

I den länkade artikeln redogör jag för hur en ny databas för KL-trä (CLT) har utvecklats och med vilken tillförlitlighet (osäkerhet) den kan användas, där beräkningar jämförs med både lab- och fältmätningar.

I det bifogade konferensbidraget redogör jag för indata för KL-trä i beräkningsmodeller för SS-EN ISO 12354 delarna 1-3, införd i databaserna för Bastian, CadnaB och SONarchitect. Sammanfattningsvis kan man räkna ut ljudisoleringen, med en marginal om minst 5 dB, upp till 8 dB om konstruktionerna inte är beprövade sedan tidigare.