Ny version SAU Nordic Database för Bastian, SONarchitect och CadnaB har skickats ut idag

2021-09-13

Databasen är nu uppdaterad för Bastian, SONarchitect och CadnaB.

Länkar för nedladdning är utsänd idag till kontaktpersoner för Bastian och CadnaB. SONarchitect uppdateras inne i programmet via Materials/DatabaseUpdate.