Ny artikel i Bygg & Teknik Nr 3 2021: Räkna ljudisolering i hus med KL-bjälklag och Granabgolv

2021-05-28

Nu kan ljudisolering i hus byggda i KL-trä jämföras objektivt med betonghus, genom att räkna enligt SS-EN ISO 12354 med nya indata för KL-trä och för specialanpassade Granabgolv.

Artikeln redovisar indata för beräkningar av ljudisolering i hus med KL-stomme och Granabgolv, som baseras på omfattande jämförelser med fältmätningar och laboratoriemätningar. indata kommer att distribueras i uppdateringen av SAU nordiska databasen i september. I artikeln diskuteras också andra intressanta frågor, såsom stegljud nedifrån och uppåt, fria vikter på gym m m.