Ny ISO förstandard, internationell ljudklassning av bostäder

2021-05-19

Avsikten var att ta fram en gemensam internationell standard för ljudklassning av bostäder för att harmonisera ljudkrav och öka transparensen mellan olika länder. Nu blev det en ISO/TS, en förstandard, som kan tjäna som mall för nationella standarder.

After a long road, which started in the COST TU0901 project 'Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspect in Sustainable Urban Housing Constructions' which ran from 2009 to 2013, the Acoustic Classification Scheme has finally been published as ISO TS 19488:2021 Acoustic Classification of Dwellings. The ISO TS will be available at www.sis.se within shortly.