Lämna remissvar till Boverket på de nya byggreglerna

2021-03-04

Gå in på www.boverket.se och hämta hem remissen. Lämna remissvar före den 9 april. Viktigt!