Beräkning av steg- och stomljud från rum under bostadsrum

2020-12-15

Standarden EN ISO 12354 medger inte beräkning av steg- och stomljud över flera knutpunkter, men här föreslås en förenklad metod för att skatta sådant ljud

Metoden går ut på att summera flankerande ljud från rummet under det rum som studeras, och dra av 3 dB för den andra knutpunkten. Tillförlitligheten är t v inte känd, har någon konkreta mätningar så vore jag tacksam att få se på dem och jämföra med beräkningsmetoden.

Se länk till FAQ, scrolla ned lite på sidan.