Beräkning av steg- och stomljud från rum under bostadsrum (rev 28 jan)

2020-12-15

Standarden EN ISO 12354 medger inte beräkning av steg- och stomljud över flera knutpunkter, men här föreslås en förenklad metod för att skatta sådant ljud. Rev 2021-01-28, se nedan

Metoden går ut på att summera flankerande ljud från rummet under det rum som studeras, och dra av 3 dB för den andra knutpunkten. Tillförlitligheten är t v inte känd, har någon konkreta mätningar så vore jag tacksam att få se på dem och jämföra med beräkningsmetoden.

Se länk till FAQ, scrolla ned lite på sidan.
Rev 2021-01-28 och 2021-03-18: Korrektion -3 dB bör t.v. inte tillämpas, ny info efter jämförelser på 3+2 byggnader, se länk i FAQ.