Lyssna på tal i ett klassrum med 5 olika ljudabsorbenter (rätt länkar)

2020-06-11

Inom ISO-standardiseringen med ISO 11654 tog vi fram 5 ljudexempel, för att illustrera hur tal kan låta baktill i klassrummet när läraren talar. Skillnader? Avgör själv

Gå till fjärde punkten i listan på sidan Artiklar och klicka på A5 till A1. Beskrivning av klassrummet som användes för beräkningarna finns i en fil länkad sist i listan.