Databas för äldre hus - SBUF projekt 11254 tillgänglig

2020-06-03

I Bastian-databasen (och SONarchitect) hänvisas ofta till "SBUF", vilket avser den databas som utvecklades inom ett SBUF-projekt (11254) 2005. Rapporten, databasen och en översiktlig artikel i Bygg & Teknik finns nu att ladda ned under fliken artiklar.

Hämta rapport och databasbilaga under Artiklar, se länk.