Rev Excelark för beräkning av efterklangstid och absorbentmängd

2020-03-03

Arket beräknar hur stor area med ljudabsorbenter som behövs för att uppfylla alla krav på efterklangstider enligt SS 25268, uttryckt som en täckningsgrad relativt takarean (%). Nu ingår >800 produkter!

Att föreskriva täckningsgrad med ljudabsorbenter i en viss "ljudabsorptionsklass" enligt gällande ISO 11654 fungerar dåligt mot krav i SS 25268, och kan leda till besvärliga ansvarsfrågor. I samarbete med Bo Gärdhagen, Gärdhagen Akustik och Knauf Danogips har ett färdigt Excelark tagits fram, som beräknar täckningsgraden för fler än 800 absorbentprodukter från marknadens ledande leverantörer. Beräkningen kontrollerar alla krav i SS 25268 och tar hänsyn till ljudabsorptionen i de material och den inredning man har i sin lokal - det ger den mest ekonomiska dimensioneringen! Beräkningsfilen: Se "Artiklar"