Ny/New adress på Chalmers Campus

SAU-Visitkort-1x-2019-06-07

2019-08-07

Vi har flyttat in i nya lokaler, tillsammans med Gärdhagen Akustik AB. Välkommen på besök!

Vi har nu flyttat in i nya lokaler i Johanneberg Science Park på Chalmers Campus. Där finns flera viktiga aktörer inom samhällsbyggnad, bland dem Gärdhagen Akustik
som vi delar lokaler och samarbetar med.

Vänligen uppdatera era register med den nya post- och besöksadressen.

We have moved into new premises within the Johanneberg Science Park located on the Chalmers Campus. Several building research parties/institutes reside here, among them Gärdhagen Acoustics, which we share premises and collaborate with.

Please update your registry with this new postal and visiting address:

-----------------------------------------------------------------------------
Simmons akustik & utveckling ab
Johanneberg Science Park, Chalmers Campus
Sven Hultins plats 1-2
SE-412 58 GÖTEBORG
Tel: +46 31 27 66 00
SMS: +46 709 ? 72 72 65
www.simmons.se info@simmons.se