Ny artikel i Bygg & Teknik 3/19: Är störande ljud i trähus bara en myt?

2019-04-11

Svenskt Trä gör gällande att ljudfrågan i trähus är löst och att ljudegenskaperna beror på hur man bygger, inte med vilket material man bygger.

Resultat från flera stora forskningsprojekt pekar tvärtemot på att människor upplever stegljudsisoleringen som sämre i ett nybyggt trähus än i ett nytt betonghus. Men det är svårt för boende att få rättelse mot sådana störningar, lagen måste ändras. Lättbyggnadstekniken är mycket känslig för felaktigt utförande, och nyare mätningar visar att det ofta blir fel och sämre ljudisolering som följd av detta. Betongbjälklag är mindre känsliga för avvikelser under byggskedet. Men historiskt finns det förvisso dåliga betonghus också - så det finns viss fog för påståendet.