Samarbete med Gärdhagen Akustik AB

2019-03-20

Jag kommer att hjälpa akustikerna på Gärdhagen Akustik med kvalitetsgranskning och vara bollplank i allmänna byggakustiska frågor.

Gärdhagen Akustik AB har expanderat och behovet av "seniort" stöd har ökat. Företaget har hög ambitionsnivå och det är hedrande att få bidra med den erfarenhet jag har samlat på mig.