Ny version av SAU Nordic Database för BASTIAN/SONarchitect

2019-02-21

Databasen har reviderats och utökats enligt nedan

- Håldäck och massiva betongbjälklag har fått nya ytvikter som baseras på EuroCodes (2500 kg/m3). Själva ljuddata har dock inte ändrats.
- Subfloor, indata för beräkning på basis av fältmätningar, dLw 20 dB
- VibIsol har lagt till två platsgjutna flytande golv med Insulit 6 mm
- Domlux fönster är försatta i konkurs, men ljuddata behålls en tid
- Abeo SL18 är ett hybridbjälklag med lättklinker och betong
- BASF har lagt till ett 4 mm underlag för klinker, Polysilent Premium
- Gyproc, 24 väggalternativ med Habitoskivor och 45 alt 70 reglar.