Ytvikt för betong räknas nu med 2500 kg/m3 densitet

2019-01-08

Strängbetong m fl företag inom Svensk Betong utgår numera från densiteten 2500 kg/m3 när det räknar fram ytvikt för olika typer av element. Detta innebär en 4% höjning av ytvikten trots att själva produkterna inte har ändrats.

Ändringen sägs bero på anpassningar till Euro Codes. Nya ytvikter finns på ISAC och kommer att införas i SAU Nordic Databases för för Bastian och SONarchitect i februari 2019.