Nytt forskningsprojekt om stegljud i lätta hus - AkuTimber, LTU

2018-11-15

LTU har beviljats medel från Energimyndigheten för att bredda databasen med fler enkäter och mätningar i hus med olika stommar, nu fokuserade på de hustyper som vi har för få av.

Forskningsprojektet har som mål att leverera ett väl avvägt indexvärde för stegljud, på basis av mätningar och enkäter i hus med mycket olika stomsystem av såväl trä som betong. Vi deltar i projektet.