ISAC, överflyttning till ny server

2018-10-10

Webforumet för akustiker (ISAC) är tillgängligt, men nya poster riskerar att gå förlorade tills den nya servern är i drift.

Den nya installationen kommer att få ett nytt gränssnitt och bli lättare att hitta i. Inloggning kommer att innebära att villkor för GDPR uppfylls.