GDPR - Nya dataskyddsförordningen

2018-04-25

Den 25 maj träder EU:s dataskyddsförordning GDPR i kraft och ersätter den svenska PUL, personuppgiftslagen.

Vi har anpassat hanteringen av personuppgifter enligt den nya lagen. Skillnaderna mot tidigare är inte stora, vi har alltid tillämpat sekretess i uppdrag och har inte heller tidigare vidarebefordrat personuppgifter till utomstående. Dock måste vi registrera vissa uppgifter om våra kunder för att kunna genomföra uppdrag och sköta den lagstadgade bokföringen. Det går utmärkt att be om ett utdrag på de uppgifter vi har registrerade för dem som kan beröras av GDPR, dito rättelser eller rensning av uppgifter. Vi rensar ut personuppgifter senast 7 år efter att de har införts, om de inte används längre.