CLT-element och påbyggnadsprodukter i SAU Nordic Database

2018-02-23

Beräkning av ljudisolering i hus med CLT-stomme har efterfrågats länge. Tack vare ett samarbete med kanadensiska Pliteq kan vi nu erbjuda byggelement med både luft- och stegljudsdata i databasen.

Det har forskats länge på CLT-element och mätningar har gjorts både i lab och i verkliga byggnader. Nu har resan att jämka ihop lab- och fältdata med beräkningsmetoderna i SS-EN ISO 12354 påbörjats. Det är dock bara ett första steg, det krävs mycket arbete innan vi vet vilken tillförlitlighet metoderna har med de valda indata.