Klinkergolv 4 m2 kan användas - gör såhär

2017-11-07

Ett antal akustiker i SIS Tk 197 har kommit överens om att man kan föreslå byggherrar och byggnadsnämnd en annorlunda lösning mot BBR allmänna råd om stegljudskrav i hall.

Kommittén har bedömt att upp till 4 m2 klinkergolv, som läggs på stegljudsdämpande underlag direkt innanför tamburdörr, ger ett tillräckligt skydd för att uppfylla den generellt formulerade föreskriften i BBR avsnitt 7 och i SS 25267 ljudklass B. En lösning på denna begränsande yta, som uppfyller samma krav som gäller mätt från trapphus, kan föreslås byggnadsnämnden vid tekniskt samråd, enligt BBR avsnitt 1:21 och 1:3, istället för 1 m2 helt odämpad klinkeryta som står i allmänna rådet i BBR. När BBR uppdateras nästa gång kommer denna fråga att ses över igen.