Nytt projekt sökt: Buller, avgaser, dagsljus, solvärmelast

IMG_4230

2017-08-22

Vi har sökt ett forskningsprojekt på Vinnova och SBUF i samarbete med KRESP Projektledning, för att göra enkäter och beräkningar i nya bostadsområden som utsätts för höga trafikbullernivåer på en eller flera sidor.

Trafikbullerförordningen kom ut i juni 2015 och uppdaterades i juli 2017 för att godta ännu högre ljudnivåer utanför en bostadsbyggnad. Därmed ökar behovet av att studera samtidig exponering för buller, dagsljus, avgaser och solvärmelast, eftersom det knappast går att ha fönstren öppna för att svalka rummen när det är varmt. Och i dagens välisolerade hus blir det fort varmt inomhus, särskilt där fönstren är stora. Se vidare Bygg&Teknik-artiklarna, länkade. BBR-kraven behöver ses över, så att inomhus-miljön i dessa utsatta hus blir tillfredsställande.