Rev Excel-ark för rätt mängd ljudabsorbenter mot krav i SS 25268

IMG_4181

2017-04-17

Nu är beräkningsarket uppdaterat även med Gyprocs produkter.

Excelarket (se länk) räknar ut snabbt och korrekt, hur stor area med ljudabsorbenter som behövs för att uppfylla alla krav på efterklangstider enligt SS 25268. Att föreskriva täckningsgrad med ljudabsorbenter i en viss "ljudabsorptionsklass A-B-C-D" enligt gällande ISO 11654 fungerar dåligt mot krav i SS 25268, och kan leda till besvärliga ansvarsfrågor. I samarbete med Gärdhagen Akustik, SG Gyproc och Knauf Danogips har ett färdigt Excelark tagits fram, som beräknar täckningsgraden för nära 500 absorbentprodukter från marknadens ledande leverantörer. Beräkningen kontrollerar alla krav i SS 25268 och tar hänsyn till ljudabsorptionen i de material och den inredning man har i sin lokal - det ger den mest ekonomiska dimensioneringen! Beräkningsfilen finns i länken: 0.58 MB Excelfil i 2003.xls format, uppdaterad 2017-04-17 (Knauf Danoline har lagt till nya produkter 2014-09-25, Gyproc dito 2017-04-07).