201509261443284737P9nDtRT8201509261443284967uzLdhR2z201509261443285012omRHVGi52015092614432850636Z3z5Rsz201509261443285164XHttraZ6Reformatorns Machiavelli 898x390pxl.png

Tysta hus kan byggas i bullriga lägen - om luften är OK

Robusta produkter gör akustiken säker - läs mer!

Utbildad personal och kunder ser nya möjligheter >>>

Vet man var gränserna går, så kan man ge säkra svar >>>

Räkna på ljudet - då kan du testa flera säkra lösningar >>>

____________________________________________________Förändring reser nya frågor. Ta fram bra svar!

Bra på byggnadsakustik! Vad vill ni ha hjälp med?

Jag erbjuder kunskaper och hjälpmedel till företag, som kan effektivisera er hantering av ljudfrågor i alla skeden. Förbättra era produkter, utbilda er personal, inspirera era kunder, gör bättre beräkningar och säkrare mätningar. Ljud- och akustikfrågor ska inte vara besvärliga eller kostnadsdrivande, varken för er eller era kunder.

Er akustikexpert

Utveckla & Utbilda

Räkna på ljud

Om företaget