201509261443284967uzLdhR2z201509261443285012omRHVGi52015092614432850636Z3z5Rsz201509261443285164XHttraZ6Batavus_IMG_2896-LowRes

Robusta produkter gör akustiken säker - läs mer!

Utbildad personal och kunder ser nya möjligheter >>>

Vet man var gränserna går, så kan man ge säkra svar >>>

Räkna på ljudet - då kan du testa flera säkra lösningar >>>

Alltså: Om en så mogen produkt som cykeln förbättras varje år: -Tänk vad era produkter... Läs mer >>>

Bra på byggnadsakustik! Vad vill ni ha hjälp med?

Jag erbjuder kunskaper och hjälpmedel till företag, som kan effektivisera er hantering av ljudfrågor i alla skeden. Förbättra era produkter, utbilda er personal, inspirera era kunder, gör bättre beräkningar och säkrare mätningar. Ljud- och akustikfrågor ska inte vara besvärliga eller kostnadsdrivande, varken för er eller era kunder.

Er akustikexpert

Utveckla & Utbilda

Räkna på ljud

Om företaget