201512121449919255QGY8Fz8Y201509261443284737P9nDtRT82015092614432850636Z3z5Rsz201509261443285164XHttraZ6201509261443285012omRHVGi5

Stadsmissionen gör skillnad - KLICKA för att skänka

Tysta hus bör tillåtas i bullriga lägen

Vet man var gränserna går kan man ge säkra svar

Räkna på ljudet - då kan man välja säkra lösningar

Utbildad personal och kunder ser nya möjligheter

Bra på byggnadsakustik! Vad vill ni ha hjälp med?

Jag erbjuder kunskaper och hjälpmedel till företag, som kan effektivisera er hantering av ljudfrågor i alla skeden.
Förbättra era produkter, utbilda er personal, inspirera era kunder, gör bättre beräkningar och säkrare mätningar.
Ljud- och akustikfrågor ska inte vara besvärliga eller kostnadsdrivande, varken för er eller era kunder.

Er akustikexpert

Utveckla & Utbilda

Räkna på ljud

Om företaget