201509261443285164XHttraZ6201509261443284737P9nDtRT82015092614432850636Z3z5Rsz201509261443285012omRHVGi5201512121449919255QGY8Fz8Y

Räkna på ljudet - då kan man välja säkra lösningar

Tysta hus bör tillåtas i bullriga lägen

Vet man var gränserna går kan man ge säkra svar

Utbildad personal och kunder ser nya möjligheter

Stadsmissionen gör skillnad - KLICKA för att skänka

Bra på byggnadsakustik! Vad vill ni ha hjälp med?

Jag erbjuder kunskaper och hjälpmedel till företag, som kan effektivisera er hantering av ljudfrågor i alla skeden.
Förbättra era produkter, utbilda er personal, inspirera era kunder, gör bättre beräkningar och säkrare mätningar.
Ljud- och akustikfrågor ska inte vara besvärliga eller kostnadsdrivande, varken för er eller era kunder.

Er akustikexpert

Utveckla & Utbilda

Räkna på ljud

Om företaget